Taneční studio Voila

Pronájem tanečního sálu

Ceny platné od 1.1.2023:

1) Dlouhodobá spolupráce = předplaceno minimálně 8 hodin (pravidelný i nepravidelný pronájem):

Jiřího z Poděbrad - malý sál
(60 min)
Jiřího z Poděbrad - střední sál
(60 min)
Můstek - velký sál
(60 min)
Po - Pá 7:00-15:00 180 Kč 180 Kč 220 Kč
Po - Čt 15:00-17:00

Pá 15:00-22:00
250 Kč 250 Kč 350 Kč
So, Ne 7:00-22:00 250 Kč 250 Kč 350 Kč
Po - Čt 17:00-22:00 350 Kč 350 Kč 500 Kč

Ceny celkem za 60 min v tanečním sále.


2) Jednorázový pronájem:

Jiřího z Poděbrad - malý sál Jiřího z Poděbrad - střední sál Můstek - velký sál
60 min 500 Kč 500 Kč 600 Kč
90 min 700 Kč 700 Kč 850 Kč
120 min 900 Kč 900 Kč 1 100 Kč
150 min 1 050 Kč 1 050 Kč 1 300 Kč
180 min 1 200 Kč 1 200 Kč 1 500 Kč
210 min 1 350 Kč 1 350 Kč 1 700 Kč
240 min 1 500 Kč 1 500 Kč 1 900 Kč
více než 240 min
(max. 10 hodin)*
1 700 Kč 1 700 Kč 2 200 Kč

Ceny celkem za uvedený čas strávený v tanečním sále.

* Cena je fixní pro časové rozmezí 4,5-10 hodin. Jinými slovy, cena pronájmu na 4,5 hodiny a 10 hodin je shodná.


Rezervace sálu

Napište nám e-mail na info@tsvoila.cz, ve kterém uvedete:
- Vaše jméno a příjmení,
- Váš e-mail a mobil,
- druh tance či jiné pohybové aktivity, které se věnujete,
- preferovaný den a čas,
- velký sál (Můstek) / střední sál (JzP) / malý sál (JzP),
- pravidelný pronájem / nepravidelný předplacený pronájem / jednorázový pronájem.


Dlouhodobá spolupráce - pravidelný pronájem

Máte-li zájem o pravidelné tréninky/lekce v našem tanečním studiu, je nutné podepsat podnájemní smlouvu (smlouvu Vám pošleme předem emailem), uhradit vratou kauci ve výši 1 000 Kč (platba v hotovosti na místě) a předplatít si minimálně 8 hodin ve zvoleném čase.
V tanečním studiu se prvně sejdeme na 45minutovou schůzku, kde si ukážeme celé taneční studio, projdeme manuál podnájemce tanečního studia (manuál je součástí podnájemní smlouvy), proti vratné kauci Vám půjčíme klíče od tanečního studia a předplatíte si hodiny v sále. Dále pak budete chodit do tanečního studia sami v dohodnutých časech - nemáme stálou recepci. Dohodnutý čas Vám budeme rezervovat v rozvrhu sálu po dobu celého předplaceného období.
Pokud se po emailu nedohodneme jinak, první podnájemné (minimálně 8 hodin v sále) a vratná kauce se platí v hotovosti. Na platbu v hotovosti Vám vždy vystavíme příjmový pokladní doklad. Samozřejmě není problém Vám vystavit i fakturu, pokud si o ni řeknete. Jakmile vyčerpáte předplacené podnájemné, dohodneme se buď ohledně platby dalších hodin (platba převodem na účet), nebo vrácení klíčů a kauce.
Platnost předplaceného podnájemného jsou 2 roky. Pokud někdy nebudete moct přijít a rezervaci sálu předem zrušíte, nebudeme Vám strhávat peníze a můžete místo toho přijít jindy. Podmínkou je zrušení rezervace předem, nikoli následně.


Dlouhodobá spolupráce - NEpravidelný pronájem

Máte-li zájem o dlouhodobéjší spolupráci formou nepravidelných tréninků/lekcí v našem tanečním studiu (např. chcete přijít jednou za 2 týdny, ale pokaždé v jiném čase), je nutné podepsat podnájemní smlouvu (smlouvu Vám pošleme předem emailem), uhradit vratou kauci ve výši 1 000 Kč (platba v hotovosti na místě) a předplatít si minimálně 8 hodin v preferovaném sále a čase (např. malý sál o víkendu).
V tanečním studiu se prvně sejdeme na 45minutovou schůzku, kde si ukážeme celé taneční studio, projdeme manuál podnájemce tanečního studia (manuál je součástí podnájemní smlouvy), proti vratné kauci Vám půjčíme klíče od tanečního studia a předplatíte si hodiny v sále. Dále pak budete chodit do tanečního studia sami v časech, které si zarezervujete - nemáme stálou recepci. V rozvrhu sálů Vám nerezervujeme žádný pravidelný čas, musíte se tedy vždy přizpůsobit všem pravidelným akcím v tanečním studiu. Rezervace si budete vytvářet, upravovat a rušit sami prostřednictvím Google kalendáře - instrukce Vám pošleme emailem.
Pokud se po emailu nedohodneme jinak, první podnájemné (minimálně 8 hodin v sále) a vratná kauce se platí v hotovosti. Na platbu v hotovosti Vám vždy vystavíme příjmový pokladní doklad. Samozřejmě není problém Vám vystavit i fakturu, pokud si o ni řeknete. Jakmile vyčerpáte předplacené podnájemné, dohodneme se buď ohledně platby dalších hodin (platba převodem na účet), nebo vrácení klíčů a kauce.
Platnost předplaceného podnájemného jsou 2 roky. Pokud někdy nebudete moct přijít a rezervaci sálu předem zrušíte, nebudeme Vám strhávat peníze a můžete místo toho přijít jindy. Podmínkou je zrušení rezervace předem, nikoli následně.


Jednorázový pronájem

V případě jednorázového pronájmu je cena vyšší než u dlouhodobé spolupráce (viz tabulka 2). Jedná-li se o pronájem na 180 minut či delší, je třeba uhradit nevratnou zálohu ve výši 50 % ceny alespoň 72 hodin předem (platba výhradně převodem na účet).
Cenu pronájmu, resp. doplatek ceny lze uhradit buď v hotovosti při první návštěvě studia, nebo převodem na účet. Na platbu v hotovosti Vám vždy vystavíme příjmový pokladní doklad. Samozřejmě není problém Vám vystavit i fakturu, pokud si o ni řeknete.


Zrušení rezervace sálu

Pokud si zarezervujete sál na jednorázový pronájem nebo první hodinu pravidelného či předplaceného nepravidelného pronájmu, a nemůžete se dostavit, je nutné rezervaci zrušit telefonicky nebo emailem alespoň 2 hodiny předem.
Jestliže rezervaci předem nezrušíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 1 hodiny v daném sále dle ceníku jednorázového pronájmu (viz tabulka 2).


Zrušení dlouhodobé spolupráce

Jestliže si předplatíte hodiny v sále a ještě před vyčerpáním předplacených hodin nebudete moct dál do tanečního studia z jakéhokoli důvodu docházet, předplacené nájemné nevracíme.

Designed by Jan Svitlík
Copyright © 2013-2022