Taneční studio Voila

Pronájem tanečního sálu

Ceny platné od 1.1.2024:

1) DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE

Předplatíte si kredit ve výši 2 000 Kč, podepíšete podnájemní smlouvu, dostanete klíče a do tanečního studia chodíte opakovaně (pravidelně či nepravidelně). Sál si rezervujete prostřednictvím našeho rezervačního systému.

Otevírací doba všech 3 tanečních sálů je Po-Ne 7:00-21:45.

Tabulka č. 1 obsahuje celkové ceny za rezervaci tanečního sálu na 60 minut. Za čas strávený v šatně neplatíte nic.

Jiřího z Poděbrad - malý sál
(60 min)
Jiřího z Poděbrad - střední sál
(60 min)
Můstek - velký sál
(60 min)
Po - Pá 7:00-15:00 200 Kč 200 Kč 250 Kč
Po - Čt 17:00-21:00 380 Kč 380 Kč 550 Kč
Všechny ostatní časy (Po-Ne) 280 Kč 280 Kč 380 Kč

2) JEDNORÁZOVÝ NÁJEM

Zaplatíte cenu za jednorázovou rezervaci tanečního sálu.

Otevírací doba všech 3 tanečních sálů je Po-Ne 7:00-21:45, ale v případě jednorázového nájmu se musíte navíc trefit do času, kdy jsme schopni zajistit někoho na recepci.

Tabulka č. 2 obsahuje celkové ceny za rezervaci tanečního sálu na zvolenou dobu. Za čas strávený v šatně neplatíte nic.

Jiřího z Poděbrad - malý sál Jiřího z Poděbrad - střední sál Můstek - velký sál
60 min 500 Kč 500 Kč 700 Kč
90 min 700 Kč 700 Kč 950 Kč
120 min 900 Kč 900 Kč 1 200 Kč
150 min 1 100 Kč 1 100 Kč 1 450 Kč
180 min 1 300 Kč 1 300 Kč 1 700 Kč
210 min 1 500 Kč 1 500 Kč 1 900 Kč
240 min 1 700 Kč 1 700 Kč 2 200 Kč
více než 240 min
(max. 10 hodin)*
1 900 Kč 1 900 Kč 2 500 Kč

* Cena je fixní pro časové rozmezí 4,5-10 hodin. Jinými slovy, cena rezervace sálu na 4,5 hodiny a 10 hodin je stejná.


REZERVACE SÁLU

Napište nám e-mail na info@tsvoila.cz, ve kterém uvedete:
- Vaše jméno a příjmení,
- Váš věk,
- Váš e-mail a mobil,
- druh tance či jiné pohybové aktivity, které se věnujete,
- preferovaný den a čas,
- velký sál (Můstek) / střední sál (JzP) / malý sál (JzP),
- dlouhodobá spolupráce: pravidelně / dlouhodobá spolupráce: nepravidelně / jednorázový nájem.


1a) DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE: PRAVIDELNÝ NÁJEM

Máte-li zájem o pravidelné tréninky/lekce v našem tanečním studiu, je nutné podepsat podnájemní smlouvu (smlouvu Vám pošleme předem emailem), uhradit vratnou kauci ve výši 1 000 Kč (platba v hotovosti na místě) a předplatít si kredit alespoň ve výši 2 000 Kč.

V tanečním studiu se prvně sejdeme na 60-minutovou schůzku, kde si ukážeme celé taneční studio, projdeme manuál podnájemce tanečního studia (manuál je součástí podnájemní smlouvy), proti vratné kauci Vám půjčíme klíče od tanečního studia a předplatíte si kredit, z kterého se Vám bude strhávat cena rezervací sálů. Dále pak budete chodit do tanečního studia sami v dohodnutých časech - nemáme stálou recepci. Dohodnutý čas Vám budeme rezervovat v rozvrhu sálu po dobu celého předplaceného období.

Rezervace si můžete vytvářet, upravovat a rušit sami prostřednictvím rezervačního systému taneční školy. Instrukce k rezervacím sálů dostanete během schůzky v tanečním studiu.

Pokud se po emailu nedohodneme jinak, kredit (min. 2 000 Kč) a vratná kauce (1 000 Kč) se platí v hotovosti. Na platbu v hotovosti Vám vždy vystavíme příjmový pokladní doklad. Samozřejmě není problém Vám vystavit i fakturu, pokud si o ni řeknete. Jakmile vyčerpáte předplacený kredit, dohodneme se buď ohledně platby dalších hodin (platba převodem na účet), nebo vrácení klíčů a kauce.

Platnost kreditu je 12 měsíců od data zaplacení. Pokud někdy nebudete moct přijít a rezervaci sálu včas zrušíte, nebudeme Vám z kreditu strhávat peníze a můžete místo toho přijít jindy. Podmínkou je zrušení rezervace nejpozději 4 hodiny předem.


1b) DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE: NEPRAVIDELNÝ NÁJEM

Máte-li zájem o dlouhodobéjší spolupráci formou nepravidelných tréninků/lekcí v našem tanečním studiu (např. chcete přijít jednou za 2 týdny, ale pokaždé v jiném čase), je nutné podepsat podnájemní smlouvu (smlouvu Vám pošleme předem emailem), uhradit vratnou kauci ve výši 1 000 Kč (platba v hotovosti na místě) a předplatít si kredit alespoň ve výši 2 000 Kč.

V tanečním studiu se prvně sejdeme na 60-minutovou schůzku, kde si ukážeme celé taneční studio, projdeme manuál podnájemce tanečního studia (manuál je součástí podnájemní smlouvy), proti vratné kauci Vám půjčíme klíče od tanečního studia a předplatíte si kredit, z kterého se Vám bude strhávat cena rezervací sálů. Dále pak budete chodit do tanečního studia sami v dohodnutých časech - nemáme stálou recepci. V rozvrhu sálů Vám nerezervujeme žádný pravidelný čas, musíte se tedy vždy přizpůsobit všem pravidelným akcím v tanečním studiu.

Rezervace si budete vytvářet, upravovat a rušit sami prostřednictvím rezervačního systému taneční školy. Instrukce k rezervacím sálů dostanete během schůzky v tanečním studiu.

Pokud se po emailu nedohodneme jinak, kredit (min. 2 000 Kč) a vratná kauce (1 000 Kč) se platí v hotovosti. Na platbu v hotovosti Vám vždy vystavíme příjmový pokladní doklad. Samozřejmě není problém Vám vystavit i fakturu, pokud si o ni řeknete. Jakmile vyčerpáte předplacený kredit, dohodneme se buď ohledně platby dalších hodin (platba převodem na účet), nebo vrácení klíčů a kauce.

Platnost kreditu je 12 měsíců od data zaplacení. Pokud někdy nebudete moct přijít a rezervaci sálu včas zrušíte, nebudeme Vám z kreditu strhávat peníze a můžete místo toho přijít jindy. Podmínkou je zrušení rezervace nejpozději 4 hodiny předem.


2) JEDNORÁZOVÝ NÁJEM

V případě jednorázového nájmu je cena vyšší než u dlouhodobé spolupráce (viz tabulka 2). Jedná-li se o nájem na 180 minut či delší, je zpravidla třeba uhradit nevratnou zálohu ve výši 50 % ceny alespoň 72 hodin předem (platba výhradně převodem na účet).
Cenu nájmu, resp. doplatek ceny lze uhradit buď v hotovosti při první návštěvě studia, nebo převodem na účet. Na platbu v hotovosti Vám vždy vystavíme příjmový pokladní doklad. Samozřejmě není problém Vám vystavit i fakturu, pokud si o ni řeknete.


ZRUŠENÍ REZERVACE SÁLU

Pokud si zarezervujete sál na jednorázový nájem nebo první hodinu dlouhodobé spolupráce a nemůžete se dostavit, je nutné rezervaci zrušit telefonicky nebo emailem nejpozději 4 hodiny před začátkem rezervace sálu.
Jestliže rezervaci včas nezrušíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 1 hodiny v daném sále dle ceníku jednorázového nájmu (viz tabulka 2).


PŘEDČASNÉ UKONČENÍ DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE

Jestliže si předplatíte kredit a ještě před vyčerpáním kreditu nebudete moct dál do tanečního studia z jakéhokoli důvodu docházet, předplacený kredit nevracíme.