Taneční studio Voila

Pronájem tanečního sálu

Ceny platné od 1.9.2023:

1) Dlouhodobá spolupráce = předplacený kredit minimálne 2 000 Kč, podepsaná podnájemní smlouva (pravidelný i nepravidelný pronájem)

Jiřího z Poděbrad - malý sál
(60 min)
Jiřího z Poděbrad - střední sál
(60 min)
Můstek - velký sál
(60 min)
Po - Pá 7:00-15:00 180 Kč 180 Kč 220 Kč
Po - Čt 17:00-21:00 350 Kč 350 Kč 500 Kč
Všechny ostatní časy (Po-Ne) 250 Kč 250 Kč 350 Kč

Ceny celkem za 60 min v tanečním sále.

Otevírací doba všech 3 tanečních sálů je Po-Ne 7:00-21:45.


2) Jednorázový nájem

Jiřího z Poděbrad - malý sál Jiřího z Poděbrad - střední sál Můstek - velký sál
60 min 500 Kč 500 Kč 600 Kč
90 min 700 Kč 700 Kč 850 Kč
120 min 900 Kč 900 Kč 1 100 Kč
150 min 1 050 Kč 1 050 Kč 1 300 Kč
180 min 1 200 Kč 1 200 Kč 1 500 Kč
210 min 1 350 Kč 1 350 Kč 1 700 Kč
240 min 1 500 Kč 1 500 Kč 1 900 Kč
více než 240 min
(max. 10 hodin)*
1 700 Kč 1 700 Kč 2 200 Kč

Ceny celkem za uvedený čas strávený v tanečním sále.

* Cena je fixní pro časové rozmezí 4,5-10 hodin. Jinými slovy, cena pronájmu na 4,5 hodiny a 10 hodin je shodná.


Rezervace sálu

Napište nám e-mail na info@tsvoila.cz, ve kterém uvedete:
- Vaše jméno a příjmení,
- Váš věk,
- Váš e-mail a mobil,
- druh tance či jiné pohybové aktivity, které se věnujete,
- preferovaný den a čas,
- velký sál (Můstek) / střední sál (JzP) / malý sál (JzP),
- pravidelný pronájem / nepravidelný předplacený pronájem / jednorázový pronájem.


Dlouhodobá spolupráce - pravidelný pronájem

Máte-li zájem o pravidelné tréninky/lekce v našem tanečním studiu, je nutné podepsat podnájemní smlouvu (smlouvu Vám pošleme předem emailem), uhradit vratnou kauci ve výši 1 000 Kč (platba v hotovosti na místě) a předplatít si kredit alespoň ve výši 2 000 Kč.

V tanečním studiu se prvně sejdeme na 45minutovou schůzku, kde si ukážeme celé taneční studio, projdeme manuál podnájemce tanečního studia (manuál je součástí podnájemní smlouvy), proti vratné kauci Vám půjčíme klíče od tanečního studia a předplatíte si kredit, z kterého se Vám bude strhávat cena rezervací sálů. Dále pak budete chodit do tanečního studia sami v dohodnutých časech - nemáme stálou recepci. Dohodnutý čas Vám budeme rezervovat v rozvrhu sálu po dobu celého předplaceného období.

Rezervace si můžete vytvářet, upravovat a rušit sami prostřednictvím rezervačního systému taneční školy. Instrukce k rezervacím sálů dostanete během schůzky v tanečním studiu.

Pokud se po emailu nedohodneme jinak, kredit (min. 2 000 Kč) a vratná kauce (1 000 Kč) se platí v hotovosti. Na platbu v hotovosti Vám vždy vystavíme příjmový pokladní doklad. Samozřejmě není problém Vám vystavit i fakturu, pokud si o ni řeknete. Jakmile vyčerpáte předplacený kredit, dohodneme se buď ohledně platby dalších hodin (platba převodem na účet), nebo vrácení klíčů a kauce.

Platnost kreditu je 12 měsíců od data zaplacení. Pokud někdy nebudete moct přijít a rezervaci sálu včas zrušíte, nebudeme Vám z kreditu strhávat peníze a můžete místo toho přijít jindy. Podmínkou je zrušení rezervace nejpozději 4 hodiny předem.


Dlouhodobá spolupráce - NEpravidelný pronájem

Máte-li zájem o dlouhodobéjší spolupráci formou nepravidelných tréninků/lekcí v našem tanečním studiu (např. chcete přijít jednou za 2 týdny, ale pokaždé v jiném čase), je nutné podepsat podnájemní smlouvu (smlouvu Vám pošleme předem emailem), uhradit vratnou kauci ve výši 1 000 Kč (platba v hotovosti na místě) a předplatít si kredit alespoň ve výši 2 000 Kč.

V tanečním studiu se prvně sejdeme na 45minutovou schůzku, kde si ukážeme celé taneční studio, projdeme manuál podnájemce tanečního studia (manuál je součástí podnájemní smlouvy), proti vratné kauci Vám půjčíme klíče od tanečního studia a předplatíte si kredit, z kterého se Vám bude strhávat cena rezervací sálů. Dále pak budete chodit do tanečního studia sami v dohodnutých časech - nemáme stálou recepci. V rozvrhu sálů Vám nerezervujeme žádný pravidelný čas, musíte se tedy vždy přizpůsobit všem pravidelným akcím v tanečním studiu.

Rezervace si budete vytvářet, upravovat a rušit sami prostřednictvím rezervačního systému taneční školy. Instrukce k rezervacím sálů dostanete během schůzky v tanečním studiu.

Pokud se po emailu nedohodneme jinak, kredit (min. 2 000 Kč) a vratná kauce (1 000 Kč) se platí v hotovosti. Na platbu v hotovosti Vám vždy vystavíme příjmový pokladní doklad. Samozřejmě není problém Vám vystavit i fakturu, pokud si o ni řeknete. Jakmile vyčerpáte předplacený kredit, dohodneme se buď ohledně platby dalších hodin (platba převodem na účet), nebo vrácení klíčů a kauce.

Platnost kreditu je 12 měsíců od data zaplacení. Pokud někdy nebudete moct přijít a rezervaci sálu včas zrušíte, nebudeme Vám z kreditu strhávat peníze a můžete místo toho přijít jindy. Podmínkou je zrušení rezervace nejpozději 4 hodiny předem.


Jednorázový pronájem

V případě jednorázového nájmu je cena vyšší než u dlouhodobé spolupráce (viz tabulka 2). Jedná-li se o nájem na 180 minut či delší, je zpravidla třeba uhradit nevratnou zálohu ve výši 50 % ceny alespoň 72 hodin předem (platba výhradně převodem na účet).
Cenu nájmu, resp. doplatek ceny lze uhradit buď v hotovosti při první návštěvě studia, nebo převodem na účet. Na platbu v hotovosti Vám vždy vystavíme příjmový pokladní doklad. Samozřejmě není problém Vám vystavit i fakturu, pokud si o ni řeknete.


Zrušení rezervace sálu

Pokud si zarezervujete sál na jednorázový nájem nebo první hodinu pravidelného či předplaceného nepravidelného nájmu, a nemůžete se dostavit, je nutné rezervaci zrušit telefonicky nebo emailem alespoň 4 hodiny předem.
Jestliže rezervaci včas nezrušíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 1 hodiny v daném sále dle ceníku jednorázového nájmu (viz tabulka 2).


Zrušení dlouhodobé spolupráce

Jestliže si předplatíte kredit a ještě před vyčerpáním kreditu nebudete moct dál do tanečního studia z jakéhokoli důvodu docházet, předplacený kredit nevracíme.

Designed by Jan Svitlík
Copyright © 2013-2022